20. 3. 2023 | Kategorija: NOVICE IN DOGODKI

OBVESTILA ZA TEKOČI TEDEN (od 20. do 26. marca 2023)

V minulem tednu se vas je veliko oglasilo v župnijski pisarni in uredilo sedežnino.  Še v tem tednu vam damo možnost, da tisti, ki želite pridobiti svoj sedež in prispevati za ogrevanje cerkve, da to uredite. Z ureditvijo sedežnine pridobiš pravico do svojega sedeža. Da ne bo brez potrebno prihajalo do konfliktov z nekaterimi posamezniki, ki iz kakršnega koli razloga ne uredijo sedežnine pa vseeno sedijo in morebiti s tem zasedejo mesto nekoga, ki ima urejeno sedežnino – bomo na oglasni deski župnije objavili celoten sedežni red vsem v vednost. Vsem, ki ste uredili sedežnino in s svojim prispevkom podprli dobrino, da smo v cerkvi na toplem, izrekam spoštovanje za vaš čut odgovornosti in pripadnosti.   


Vsak petek postnega časa uro pred večerno mašo molimo premišljevanje Jezusovega trpljenja – križev pot. Križev pot pripravljajo naši veroučitelji in animatorji. Ves čas križevega pota je priložnost za sveto spoved.


V soboto praznujemo praznik Gospodovega oznanjenja Devici Mariji – dan staršev. Ob 17. uri bomo pričeli s praznovanjem. Med nami bodo mladi pevci, ki bodo z duhovnimi skladbami nas uvajali v slavilno molitev – SLAVLJENJE. Zahvaljevali se bomo očetom in materam ter duhovnim očetom in materam – krstnim in birmanskim botrom za njihovo bližino, ljubezen… K slavljenju ste vabljeni vsi verniki, posebej družine veroučencev, družine prvoobhajancev in družine skupaj z botri birmancev.


Prihodnjo nedeljo obhajamo PETO POSTNO NEDELJO – TIHO
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku


Za več informacij glejte stran Oznanila.