KRŠČEVANJE OTROK

  • Krščevanje otrok v župniji Lendava poteka v dogovoru s starši.
  • Starša obiščeta pisarno župnije v času uradnih ur.
  • S seboj prinesite Družinsko knjižico, če jo imate, in rojstni list otroka.
  • Pogoj za krst je vera staršev in njihova pristna želja krstiti otroka.
  • Če imajo starši vero in željo, je večja gotovost, da bodo otroka versko vzgajali.

Otrok naj ima vsaj enega botra, ki ima pogoje za to službo. Boter, ki je iz druge župnije, naj prinese potrdilo o sposobnosti za botra, ki ga pridobi pri župniku tiste župnije, kjer ima stalno bivališče.


Pogoji za botrstvo pri krstu in birmi so našteti v Zakoniku Cerkvenega prava v kan. 872, 873 in 874. Boter ali botra naj bo samo eden, lahko pa sta eden in ena.

Da je komu dovoljeno sprejeti službo botra, je treba:

  1. da ga izbere krščenec sam ali njegovi starši oziroma njihov namestnik, če pa teh ni, župnik ali krstitelj; biti mora sposoben in voljan opravljati to službo;
  2. da je izpolnil 16 let, razen če krajevni ordinarij določi drugo starost ali iz upravičenega razloga župnik ali krstitelj sodi, da lahko dovoli izjemo;
  3. da je katoličan, da je bil že pri birmi in pri obhajilu in da živi primerno nalogi, ki jo bo sprejel; (če je poročen, mora biti cerkveno, samski ne sme živeti v izvenzakonski skupnosti);
  4. da mu ni nobena cerkvena kazen zakonito naložena ali razglašena; da ni krščencu oče ali mati.

Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti, je lahko hkrati s katoliškim botrom samo priča krsta. Krstitelj mora podeljeni krst vpisati v krstno knjigo župnije, kjer je bil krst opravljen. Starši naj bi bili cerkveno poročeni, čeprav tudi civilni zakon ali življenje v izvenzakonski skupnosti ni nepremagljiva ovira za krst otroka.


Cerkev krščuje tudi odrasle. Potreben je ustrezen pouk o veri, ki ga kandidat dobi pri domačem župniku ali pa se bodoči kristjan pridruži kakšni večji skupini pripravnikov na krst v bližnji župniji ali dekaniji. Pri nas je priprava odraslih po dogovoru s prosilcem.