NAŠE CERKVE: Cerkev Svete Trojice in mumija Mihaela Hadika

naslov_cerkev_sv_trojica

 SLOVENŠČINA:

Ko se pripelješ po Pomurski ravnini s strani Maribora proti Murski Soboti ali s strani Varaždina priti Čakovcu ali s strani Budimpešte proti Nagykanizsi in nadaljuješ pot proti Lendavi lahko že od daleč zagledaš griče posajene z vinogradi in med njimi starodavno cerkev, ki je posvečena SVETI TROJICI – Bogu Očetu/Stvarniku, Bogu Sinu/Jezusu Kristusu in Bogu Svetemu Duhu/Binkošti.


Več, kot štiri stoletja stoji na tem griču, in je izraz zgodovine in vere prednikov.


Pokopališča in odnos do umrlih so zmeraj luč naroda. Tako tudi pokopališče, ki je okoli cerkve Svete Trojice in je najstarejše pokopališče v Občini Lendava in znamenitost griča, kripta pod cerkvijo, kjer so pokopani zaslužni predniki.

mumija_hadik_prozoren

V raziskavah, ki so bile narejene pred davnimi leti, so v kripti odkrili čudovito izrezljano krsto, na kateri je pokrov z napisom:

S.A.C.G.D. MIHAEL HADIK S.C.R. CAPITANUS  
MDCIII
(Krsta kapitana Mihaela Hadika iz leta 1733)


Danes si je vredno ogledati to »naravno mumijo«, ki je čar pretekle zgodovine mesta Lendava. Na mumiji se izvajajo trenutno raziskave budimpeštanskih restavratorjev posebej specializiranih za restavriranje mumij.


Ob obisku cerkve Svete Trojice in ogledu mumije se vam predvaja kratki dokumentarni film restavratorskih posegov.


Prav tako je sam grič s cerkvijo nad Lendavo, čudovita točka razgleda, kjer lahko opazuješ kar tri dežele: Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo.

Za ogled cerkve in mumije se je potrebno predhodno naročiti na kontaktno številko: 040 349 613


DEUTSCH:

 Auf deiner Fahrt durch die Pomurska Tiefebenen (slowenisch: Pomurska ravnina) aus  der Richtung von Maribor nach Murska Sobota,  von Varaždin nach Čakovec, oder von Budapest nach Nagykanizsa führt dich dein Weg nach Lendava. Von Weitem kannst du schon die mit Weinreben bepflanzten Hügel sehen und mitten in den Weingärten eine antike Kirche. Sie wurde  der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht –Gott der Vater/der Schöpfer, Gott der Sohn/ Jesu Christi und Gott der Heilige Geist/ Pfingsten.


Dort auf dem Hügel steht sie schon mehr als vier Jahrhunderte und ist ein Ausdruck der Geschichte und des Glaubens unserer Vorfahren.


Die Friedhöfe und die Beziehung  zu den Verstorbenen  sind immer ein Licht des Volkes. So auch der Friedhof, der die Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit umgibt und damit der älteste Friedhof in der Gemeinde Lendava ist. Gleichzeitig stellt er eine Sehenswürdigkeit auf dem Hügel dar, mit einer Krypta unter der Kirche, in der ehrenwerte Vorfahren begraben liegen.

In den vor Jahren getätigten Studien wurde in der Krypta ein herrlicher geschnitzter Sarg entdeckt. Auf dem Sargdeckel steht geschrieben:

S.A.C.G.D. MIHAEL HADIK S.C.R. CAPITANUS  
MDCIII
(Sarg von Mihael Hadik  aus dem Jahre  1733)


Sehenswert ist auch die »natürliche Mumie«, der Reiz der vergangenen Geschichte der Stadt Lendava. An dieser Mumie werden im Augenblick Studien von, auf Mumien spezialisierten, Budapester Restauratoren durchgeführt.


Beim Besuch der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit und bei der Besichtigung der Mumie wird ein kurzer Dokumentarfilm über die Restaurationsarbeiten an der Mumie gezeigt.
Der Hügel mit der Kirche über Lendava bietet einen herrlichen Aussichtspunkt, von dem man drei Länder beobachten kann: Kroatien, Ungarn und Österreich.

Zur Besichtigung der Kirche und der Mumie wird um Voranmeldung gebeten.
Kontaktnummer: 00386 40 349 613