24. 2. 2022 | Kategorija: Brez kategorije

Vse, kar morate vedeti o COVID-19; brez PCT v cerkev (razlaga vladnega odloka, ki velja od 21. 2. 2022)

Spoštovani,

prosimo vas, da preberete spodnjo razlago začasnega vladnega odloka.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje.


Razlaga vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki velja od 21. 2. 2022

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT, ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Ohranjati je potrebno primerno razdaljo.
  • Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih se izvaja dejavnost.
  • Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva oz. prostorov; zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.

2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno ob smiselnem upoštevanju prej omenjenih pogojev.

3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke.

4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.

5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

7. Župnijska pisarna je lahko odprta ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke.


Dodatne informacije:

Katoliška Cerkev v Sloveniji: Razlaga Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 19. 2. 2022