29. 4. 2021 | Kategorija: ARHIV NOVIC IN DOGODKOV

4. maj 2021: god svetega Florijana

V torek, 4. maja 2021 obhajamo god zavetnika mesta Lendave.

Na vrtu pri lendavski župnijski cerkvi je steber sv. Florijana in na njem kronogram

QVas tVae FLorIane Has LaVDI strVXerat aeDes FLoreat IgnIVorsIs LIbera LenDVa rogIs

Prevod:
Naj Lendava, ki je v tvojo čast, Florijan, postavila ta steber, slovi prosta grmad, ki jih vrtinči ogenj.

Kronogram daje letnico (rdeče obarvane črke) 1797

Takrat naj bi postavili ali restavrirali to stebrasto znamenje sv. Florijana. Sándor Varga piše, da je steber sv. Florijana na vrtu pri cerkvi najstarejše versko znamenje. Lendavski župnik Flórián Strauss (1863-1952) je opravljal župniško službo v Lendavi od 1909 do 1929. Leta 1915 je poslal Sombotelskemu škofijskemu ordinariatu poročilo o ustanovah: »Ustanova stebrastega znamenja sv. Florijana. Steber je poleg lendavske cerkve. Ne moremo ugotoviti kdaj naj bi bil ta steber postavljen in kdo naj bi ga bil postavil Za vzdrževanje stebrastega znamenja sv. Florijana je bila dana glavnica šele leta 1824. Dal jo je Antal Tarnóczy, cesarski-kraljevski kapetan. Umrl je 1. marca 1839.«

Dotrajani kip svetega Florjana, ki je najstarejši baročni kip v mestu Lendava, katerega je načel zob časa, je leta 2013 Pomurska samoupravna narodna skupnost Lendava z uspešno prijavo natečaja ministrstva za zunanje zadeve države Madžarske, uspela pridobiti sredstva za obnovo kipa.

Obnova kipa je bila ocenjena na 15 tisoč evrov ali 4,5 milijona forintov. Po strokovni plati obnove kipa jim je na pomoč priskočila Galerija – muzej Lendava, kip pa je bil obnovljen v restavratorskem muzeju v Budimpešti na Madžarskem.

Stari original kipa sv. Florjana se shrani v muzeju v gradu Lendava, saj je začel razpadati, na podstavku, kjer pa je sedaj kip svetega Florjana, ki je čisti odlitek iz umetnega kamna in je trajen ter ga vremenske ujme ne bodo načenjale.

Vabljeni v torek, 4. maja 2021 ob 18. uri k slovesni sveti maši s prošnjo svetemu Florijanu, da varuje naše mesto in vse, ki v njem bivamo.