17. 12. 2019 | Kategorija: ARHIV NOVIC IN DOGODKOV

Restavriranje dveh stranskih oltarjev: oltar svetega Antona Padovanskega in oltar svetega Križa

Mesto Lendava se z najrazličnejšimi aktivnostmi programi razvija in pripravlja na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. Kultura je zelo širok pojem. V najširšem pomenu označuje izraz kultura vse produkte posameznika, skupine ali družbe inteligentnih bitij. Sem spadajo tehnika, umetnost, znanost kot tudi moralni sistemi in značilna vedenja in navade izbranih inteligentnih entitet. Ožje pa ima izraz natančnejše pomene na različnih področjih človeške dejavnosti.

ALI SMO KRISTJANI KULTURNI?

Kaj je pravzaprav kultura? To vprašanje se mi postavlja ob opazovanju mestnih aktivnosti, ki se pripravljajo na kadidaturo za Evropsko prestolnico kulture?

Ali dovolj hodimo v gledališče, poslušamo klasično glasbo, obiskujemo umetniške galerije, …? Saj to je vendar kultura: Cankar, Plečnik, pa Beethoven, van Gogh, … Ja, glede na to najbrž nismo dovolj kulturni, razen seveda tistih, ki pridno hodite na abonmajske gledališke predstave, ki uživate v operi in ste vedno najbolj navdušeni nad ogledi umetniških galerij. Vendar dvomim, da je zgolj in edino to tista kultura, za katero moramo zares poskrbeti kot kristjani.

Pred kratkim sem govoril z nekom iz naše župnije. Znal mi je povedati vse o nekom iz našega kraja o tem, da je ta oseba znan prestopnik, ga imajo vsi za »malo norega«, ker si vse »upa«. Mnogo urbanih legend kroži o njem. Nič mu ni sveto, do nikogar in ničesar nima spoštovanja. Je nasilnež in večina se ga najraje izogne v širokem krogu. Nato je ta moj sogovornik dodal: »V bistvu nima kulture!« Presenetilo me je, v kakšnem kontekstu je uporabil izraz kultura. Le zakaj se mu je zazdelo, da nima kulture? Ali ne posluša vsaj prvovrstnega jazza, če že klasike ne mara? Ni vnet obiskovalec muzejev in galerij?

Najbrž že veste, kaj želim povedati. Kultura ni najprej v občudovanju umetnin, niti ne najprej v poznavanju raznih pesnikov, pisateljev, slikarjev, arhitektov, glasbenikov, … Kultura je najprej v pozitivnem odnosu – do sebe, drugih, sveta, narave, domovine, Boga, … Znati pozdraviti na ulici, se zjutraj urediti in si umiti zobe, biti spoštljiv do staršev in učiteljev, spoštovati delo drugih, paziti na čisto in urejeno okolje, to je kultura. Kulturo najprej ustvarimo v svojem srcu. Biti kulturen pomeni prvenstveno biti spoštljiv, dober, urejen, odgovoren. Če se vrnem k vprašanju v naslovu: Ali smo kristjani kulturni. Če kdo, bi morali biti kristjani vzor kulturnega obnašanja.

Kulturo imamo zapisano v »genih« naše vere – Desetih Božjih zapovedih. Tudi okolica pričakuje od kristjanov, da bodo kulturni, spoštljivi, da bodo ravnali po bontonu in da bodo vedno urejeni – na zunaj in v notranjosti.

Naši predniki so nam zapustili prečudovito svetišče – to je naša cerkev. Poklicani smo, da skrbimo tudi za njeno zunanjo urejenost – da je vzdrževana in ne zanemarjena. Zunanja urejenost pač samo priča o notranji urejenosti – dobrih namenih, pripravljenosti za dobro delo, čutu odgovornosti do svojih dolžnosti, do bližnjih, okolja … in tudi do Boga.

S pomočjo donatorja in razpisov smo se podali na pot enoletne obnove (restavracije) dveh stranskih oltarjev.

Celotna obnova temeljitega posega restavracije oltarja svetega Antona in svetega Križa z Božjim grobom ter sanacije ometov in prostora, kjer oltarja stojita je ocenjena na cca. 68  tisoč evrov.

Obnovo oltarja svetega Antona Padovanskega bo v celoti poravnal gospod Jožef Magyar (cca. 20 tisoč evrov).

Pred nekaj meseci smo s posebnim dopisom zaprosili pomoč Občino Lendava vendar še čakamo odgovor.

Delno kritje (8 tisoč evrov) restavriranja oltarja svetega Križa z Božjim grobom krije Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost.

Na razpisu Emberi erőforrás támogatáskezelő, ki je posebej namenjen župnijam, tudi dvojezičnim, smo prejeli za obnovo oltarja 23.438,00 evrov.

FOTOGALERIJA: Začetek obnove stranskih oltarjev