Oznanila: MAŠNI NAMENI

od 10. do 17. januarja 2021

NEDELJA
10. januar

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Maša JEZUSOVEGA KRSTA
ob 10. uri v živo iz župnijske cerkve preko ZOOMa:

+Tóth Gabriella – daruje Tóth család
+Gönc Julijana – darujejo sorodniki
+Vera Auguštin – daruje družina Guld
PONEDELJEK
11. januar
PAVLIN OGLEJSKI,
škof
MAŠA BREZ UDELEŽBE VERNIKOV:
+Gerencsér Jožef, zadušnica – daruje hčerka Leona z možem
+Čondor Štefan – daruje žena Marjeta
+Marton Franc – daruje družina Oros
TOREK
12. januar
TATJANA,
mučenka
MAŠA BREZ UDELEŽBE VERNIKOV:
+Marija Šerc, zadušnica – daruje hčerka
+Marija Malekovič – daruje hči Irena z družino
-za zdravje in +starše
SREDA
13. januar
HILARIJ,
škof
MAŠA BREZ UDELEŽBE VERNIKO:
+Marija in Franc Šömen – od sina Štefana
-rože živega rožnega venca Lendava – od članov
ČETRTEK
14. januar
OTON,
opat
MAŠA BREZ UDELEŽBE VERNIKOV:
+Nagy Cecilija – daruje sin Drago z družino
+Kovač Helena – daruje družina Biščan
PETEK
15. januar 2021
PAVEL,
puščavnik
18.00 VEČERNA MOLITEV – zoomVEČERNICE

MAŠA BREZ UDELEŽBE VERNIKOV:
+Štefan Požgai – darujejo domači
+iz družine Škafar – daruje sorodnica

SOBOTA
16. januar
HONORAT,
škof
med 16. in 17. uro spovedovanje in prejem svetega obhajila

MAŠA BREZ UDELEŽBE VERNIKOV:
+Pozsonec Mária – daruje sin z družino
+Gerencsér Leona – daruje hčerka Leona

NEDELJA
17. januar

DRUGA NEDELJA MED LETOM

maša ob 10. uri v živo iz župnijske cerkve preko ZOOMa:
+Zsalek Julia – daruje vnukica Ksenia z družino
+Vida Ladislav – daruje sin Ladislav z družino
+Koša Jožef ml. – daruje Raduha Slavica z družino
+Grah Štefan – darujejo domači

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Od ponedeljka pričenjamo po lepem adventu in božično-novoletnih praznikih verouk na daljavo po veroučnemu urniku.


Vsak petek je ob 18. uri preko Zooma molitev večernic. Vabljeni k skupni molitvi. 


Minuli teden smo se v Dolgi vasi poslovili od VERONE AUGUŠTIN; v Gaberju smo se poslovili od GÖNC JÁNOSA; v Lendavi smo se poslovili od ŠERC MARIJE – zanjo so darovali šest svetih maš in v Lendavi smo se poslovili od GERENČER JOŽEFA – zanj so darovali dve sveti maši. Gospod daj našim rajnim mir in pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.