21. 3. 2020 | Kategorija: ARHIV NOVIC IN DOGODKOV

4. POSTNA NEDELJA: LUČ SVETA

  • V času epidemije bolezni virusa COVID-19 smo prikrajšani za druženje in obhajane svete maše.
  • Vsako nedeljo spremljajte sveto mašo na televiziji SLO2 ob 10. uri
  • Vero ne živimo samo takrat, ko gremo v cerkev ampak jo živimo v vsakdanjem življenju. Trenutne razmere so idealen čas, ko se bo (ne bo) pokazala naša vera in ljubezen do božje besede.
  • Starši, bodite duhovniki vaših hiš za pomoč in pogled na situacijo prisluhite temu razmišljanju: Štuhec in Kovšca o virusu, ki spreminja svet (Radio Ognjišče, oddaja Pogovor o, 18. 3. 2020). Za poslušanje posnetka kliknite na gumb na levi strani spletišča Radia Ognjišče.
  • Skupaj doma obhajajte 4. postno nedeljo
    najprej naredite KRIŽ in nato preberite evangelij 4. postne nedelje

EVANGELIJ 4. POSTNE NEDELJE

Jezus ozdravi sleporojenega (Jn 9,1-41)

Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: »Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in s slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govoril: »Jaz sem.« Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je naredil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij.‹ Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.«

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.«

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, midva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsakogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: »Dovolj je star, njega vprašajte.«

Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: »Daj čast Bogu!

Mi vemo, da je ta človek grešnik.« On pa je odgovoril: »Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovoril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?« In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in rekel: »To je res čudno, da ne veste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in uresničuje njegovo voljo, tega usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rojen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovoril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.«

To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem, in so mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo,‹ vaš greh ostane.«


ISTI PREBRANI ODLOMEK SI OGLEJMO NA TEH POVEZAVAH:

Zelo lep film za otroke in odrasle

Kratka risanka za otroke

RAZMIŠLJANJE / RAZLAGA

Današnji nekoliko daljši odlomek iz Janezovega Evangelija nam preko zgodbe o slepem človeku pripoveduje o boju med temo in svetlobo.

Jezus je pljunil na tla in s slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako?« On pa je rekel: »Prerok je.«

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, midva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star… Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?« »Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in rekel: »To je res čudno, da ne veste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in uresničuje njegovo voljo, tega usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rojen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.

Zgodba o slepem človeku, ki mu Jezus z oslinjeno glino preustvari oči,  govori o boju teme proti luči. Ljudi, ki niso pripravljeni sprejeti luči, obvladuje dvom: »Ali ni ta tisti, ki smo ga videvali sedeti in beračiti? Ne, samo podoben mu je!«  Dvom zamaši ušesa tistim, ki jim je oznanjen Jezus.

Dvom pa ne ustavi poti svetlobi, ko moža, ki mu je Jezus odprl oči, zaslišijo farizeji in pismouki ter odkrijejo napako v postopku ozdravljenja. Jezus je svoje dobro delo naredil nezakonito, v soboto, ki je vendar dan, namenjen počitku. Jezus je očitno grešnik. Ponavljanje zgodbe o Jezusovem znamenju ne zaleže. Mož, ki vidi, ni zanesljiva priča. Potrebna je širša preiskava!

Pripeljite priče in jih ustrahujte. Grozite jim in slišali boste, kar boste hoteli! Možu, ki je spregledal, niti starši niso v pomoč. Da bi se popolnoma pregnalo svetlobo, je potrebno nasilna izločitev. »Potem so ga vezli in vrgli ven!«

Če so se predstavniki teme želeli znebiti nekoga, ki vidi, ga Jezus, nasprotno, išče. »Verjameš v Sina Človekovega?« Z drugimi besedami – MI ZAUPAŠ? »Da zaupam ti!« mu odgovori mož, ki je spregledal.

Iz tega sledi Jezusov nauk. Samo kdor ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi, v dobesednem in duhovnem smislu. Kdor pa misli, da vidi, mu je to samoumevno in ne želi, da bi se ga motilo! Skratka, kdor noče videti, greši!


RAZMISLI:

Ali se v katerem delu svojega življenja prepuščaš temi? Kako se boriš proti temu, da bi v temo posvetila luč?
Česa se bojiš?
Kje je v tvojem življenju že zasvetila luč? Kakšno vlogo je imel Bog pri tem? Je bilo spoznanje lahko, ali je naletelo na nasprotovanje?
Ali v svojem življenju zaupaš Jezusu ali imajo večji vpliv na to, kako naj bi videl svet, drugi?
Prosi Jezusa, naj ti odpre oči in te uči zaupanja.


MOLITEV

Jezus, ti si luč sveta, luč, ki sveti v temi. Naj tvoja luč v meni premaga temo, ki se proti resnici bori z dvomom, strahom, obtoževanjem in nasiljem. Naj tvoja luč v meni prebudi zaupanje, pogum, opravičenje in ljubezen, ki izhajajo iz tebe.

-Zmolimo OČE NAŠ
-za tem pokrižamo/blagoslovimo drug drugega na čelo