9. 4. 2020 | Kategorija: ARHIV NOVIC IN DOGODKOV

VELIKI ČETRTEK, 9. april 2020 (ob 18. uri PRENOS SVETE MAŠE V ŽIVO na lendavainfo.com)

Ta dan kristjani v obhajanju obredov obhajamo spomin na zadnjo večerjo, ki je postala prva sveta maša in kako je Jezus pri zadnji večerji apostole postavil za duhovnike.

Direkten prenos iz cerkve v Lendavi bo ob 18. uri na lendavainfo.com.
Povežimo se in skupaj praznujmo iz domače cerkve VELIKI ČETRTEK.


VELIKI ČETRTEK, ob 18. uri

Vstopna pesem:  organist zapoje eno kitico JEZUS BOŽJI KRUH SI ZA ŽIVLJENJE

DUHOVNIK: križ, pozdrav, kesanje recitiramo, zapoje slavo in organist celo slavo zapoje pri slavi zvonijo z zvončki v cerkvi in z vsemi zvoni v zvoniku.


Branje beril:
1. berilo v HU: Marika
PS zapoje organist: le dve kitici
2. berilo v SLO: Mirjan

Evangelij v obeh jezikih
Kratki nagovor

Prošnje vernikov v obeh jezikih:

1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.

2. Uram Jézus Krisztus, könyörülj hazánk minden COVID-19 koronavirussal fertőzötteken, a többi betegeken és hozzátartozóikon.

3. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.

4. Uram Jézus Krisztus, támogasd és adj erőt minden egészségügyi dolgozónak, hogy türelemmel gondoskodjanak és  segitsenek minden betegen.

5. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

6. Uram Jézus Krisztus, könyörögj az ország vezetőiért és munkatársaiért, hogy ezekben a nehéz időkben bölcsen és felelőségtudatosan vezessék népünket.


Med darovanjem lahko ORGANIST ZAPOJE: DARUJEM TI LJUBEZEN, KI V MENI ŽIVI…

Svet svet NE POJEMO
SKRIVNOST VERE  ne pojemo
Jagnje Božje ne pojemo


Obhajilo: ORGANIST ZAPOJE MOLIM TE PONIŽNO SKRITI BOG NEBES….

Po obhajilu duhovnik zmoli sklepno mašno prošnjo in izpostavi na oltar NAJSVETEJŠE – v zakristiji pripravijo kadilnico med obhajilom.

PRI IZPOSTAVITVI SE NIČ NE POJE.

Po pokaditvi NAJSVETEJŠEGA, je kratka molitev za zdravje,

ČASTIMO TE, O GOSPOD.

Pravega Boga in pravega človeka, resnično navzočega v tem presvetem zakramentu:
Častimo te, o Gospod.

Svojega Odrešenika, Boga z nami, zvestega in bogatega v usmiljenju:
Častimo te, o Gospod.

Kralja in Gospoda stvarstva in zgodovine:
Častimo te, o Gospod.

Zmagovalca nad grehom in smrtjo:
Častimo te, o Gospod.

Človekovega prijatelja, ki si vstal in živiš na Očetovi desnici:
Častimo te, o Gospod.

 VERUJEMO VATE, O GOSPOD.

Edinorojeni Sin Očeta, ki si prišel iz nebes za naše odrešenje:
Verujemo vate, o Gospod.

Nebeški zdravnik, ki se sklanjaš nad našo bedo:
Verujemo vate, o Gospod.

Žrtvovano jagnje, ki se daruješ, da nas odkupiš od zla:
Verujemo vate, o Gospod.

Dobri Pastir, ki daješ življenje za čredo, ki jo ljubiš:
Verujemo vate, o Gospod.

Živi kruh in zdravilo nesmrtnosti, ki nam daješ večno življenje:
Verujemo vate, o Gospod.

 REŠI NAS, O GOSPOD.

Satanove oblasti in zapeljivosti sveta:  Reši nas, o Gospod.

Napuha in prevzetnosti, češ da zmoremo brez tebe:
Reši nas, o Gospod.

Prevar strahu in stiske:
Reši nas, o Gospod.

Nejevere in obupa:
Reši nas, o Gospod.

Trdosrčnosti in nesposobnosti, da bi ljubili:
Reši nas, o Gospod.

OBVARUJ NAS, O GOSPOD.

Vsakršnega zla, ki prizadeva človeštvo:
Obvaruj nas, o Gospod.

Lakote, pomanjkanja in sebičnosti:
Obvaruj nas, o Gospod.

Bolezni, epidemij in strahu pred bratom:
Obvaruj nas, o Gospod.

Norosti, ki pustoši, neusmiljenih interesov in nasilja:
Obvaruj nas, o Gospod.

Prevar, lažnih novic in manipuliranja s človekovo vestjo:
Obvaruj nas, o Gospod.

POTOLAŽI NAS, O GOSPOD.

Poglej na svojo Cerkev, ki prečka puščavo: 
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na človeštvo, strto od strahu in stiske:
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na bolnike in umirajoče, ki jih stiska osamljenost:
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na zdravnike in zdravstvene delavce, izčrpane od naporov:
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na politike in upravitelje, ki nosijo breme odločanja:
Potolaži nas, o Gospod.

DAJ NAM SVOJEGA DUHA, O GOSPOD.

V uri preizkušnje in zablodelosti:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V skušnjavi in krhkosti:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V boju proti zlu in grehu
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V iskanju prave dobrine in pravega veselja:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V odločitvi, da ostanemo v tebi in tvojem prijateljstvu:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

ODPRI NAS ZA UPANJE, O GOSPOD.

Če nas stiska greh:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nam sovraštvo zapira srce:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nas obiskuje bolečina:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nas stiska brezbrižnost:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nas izničuje bolezen:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Molitev

Molimo.  Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu svete evharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Naj svete skrivnosti tvojega Telesa in Krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Župnik pozdravi vse, ki so povezani in vztrajajo in jih povabi na VELIKI PETEK k obredu.

Teodor zapoje VEČERJA ZADNJA JE MINILA …