Karitász Lendva

Kedves Hívőtársaim!

Örülök és hálás vagyok, hogy az intézkedések ellenére ma, a Karitász vasárnapján együtt lehetünk a szentmisén, mert egy éve ez nem volt lehetséges.

A covid időszak arra késztetett bennünket, hogy az élet minden területén, így a Karitásznál is változtassunk a viselkedési mintáinkon, ennek ellenére a Plébániai Karitász 19 munkatársával a plébániában ellátja küldetését. Küldetésünk a rászoruló emberek segítése.

Valaki a következőt írta a Karitászról: »Sok olyan ember van, aki reméli, hogy egy megértő szív fogadja őket, a segítségükre siet. A Karitásznak ilyen szíve van. Olyan szíve, amely szétosztogat és elfogad. Ha valahol a tettek számítanak, akkor ez így van a Karitász munkatársainál. Minden szinten és minden életkorban. Különböztetés nélkül. Mert mindannyiunknak egyenlő méltósága van. Ők által Jézus meghajol egy szükséget szenvedő ember előtt. Ők az a szív, amely fogad, hallgat és szétosztogat.«

Ezek a szavak a Karitász minden munkatársának még több erőt és szeretetet adnak a jóttevéshez. És nem vagyunk kevesen, Szlovéniában 11 000 Karitász munkatárs van.

Abban az időben, ami a koronavírus jegyében telt, a Karitász munkatársai nem pihentünk. Dolgoztunk úgy, ahogy a helyzet megengedte. Elérehetőek voltunk és vagyunk minden péntekén 8:30 és 11:00 óra között a hivatalos fogadóórák idején a plébánia irodájában.
A bizottság kétszer havonta átnézi a beérkezett kérelmeket. 31 családnak és egyénnek 2670 € összegében járultunk hozzá a számlák befizetéséhez.

300 € segélyt szántunk a tanszerek beszerzésére. A Plébániai Karitász évente három alkalommal részesül adományban a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alaptól. Márciusban, májusban és októberben 132 családnak osztottunk ki élelmiszercsomagot. Betartottuk a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos szabályokat, egyénileg és személyes kapcsolat nélkül osztottuk ki a csomagokat.

A Karitász munkatársainak januári lelki gyakorlata a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Viszont részt vettünk egy továbbképzésen Veržejben, amelyre októberben került sor.

Miután elhatároztuk, hogy a plébániánk a járványügyi helyzet ellenére is megszervezi az oratóriumot, a Karitász munkatársai örömmel vállaltuk az ebédek elkészítését, amit sikerült az elvárások szerint élvégeznünk.

A gyülekezési tilalom miatt a havonta kétszer ülésező generációk közötti csoport találkozói sokkal ritkábbak lettek, és hiányoznak nekünk.

A »Karitász Vasárnapjával« zárjuk a »Karitász hetét«, amely az »elfogadó szív« mottó jegyében zajlott. Milyen legyen az a szív, amely egy közeli személyben rászoruló embert lát, és nem egy kellemetlen akadékoskodót? Csak az a szív tud szétosztogatni, amelyik elfogadni is tud. A karitász szóval a keresztény jóságot, szeretetet jelöljük. De mielőtt az ember igazán tudna szeretni, saját magát kell szeretnie, mert soha nem tudsz abból adni, amid nincs. A szeretet csak kapcsolatban lehetséges. Azt az embert, aki másságában képes elfogadni a másikat, mindenekelőtt a szeretet tünteti ki, ezen belül pedig az együttérzés, a tisztelet, a tapintatosság stb. Mindez azonban az Istenbe vetett hit által lehetséges, aki maga a szeretet; egy olyan hitben, ahol az Isten minden embert szeret.

A másság jelenleg nagyon aktuális téma. Az embereket bal- és jobboldaliakra, hitetlenekre és hívőkre, helyiekre és migránsokra, most pedig még beoltottakra és oltatlanokra osztják. Azokra, akik maszkot viselnek, és azokra akiknek az arca maga a maszk. Sok nemes és jó ember van, akkor is, ha nagyon különböznek tőlünk. A legtöbb értékünk, vágyank és a jövővel kapcsolatos nézetünk nagyon hasonló lehet. Ezért sokat tanulhatunk egymástól, mindenekelőtt azt, hogy mindannyian a jóra törekszünk. És ha ezt elmondjuk még a karitász nyelvén: különbözőek vagyunk, de mindannyian értékesek vagyunk. Mindannyiunknak van méltóságunk, mert ugyanazt a szeretetet kapjuk Istentől. Nem csak a tulajdonságaink beszélnek rólunk, hanem a cselekedeteink is, amelyek a szívenkből fakadnak. A szívből, amely szétoszt vagy elvesz, elfogad vagy elutasít, együttérző vagy magasztos.

A szegények világnapján, november 14-én, az assisi szegényekkel együtt Ferenc pápa ezt mondta: »Jézusnak szüksége van rátok, hogy megmentse a világot. Eljött miattunk szegények, kicsik, betegek, az élettől megsebezett, elkeseredettek miatt, hogy feltölthessen bennünket a szeretetével. Ti vagytok az egyház kincse. A ti helyetek nem a templomok kapuja előtt van, hanem az Egyház szívében. Az Isten különösen szeret benneteket.« Segítsenek ezek a gondolatok és szavak mindannyiunkat, hogy képesek legyünk elfogadni a másságot, meghallgatni, megérteni másokat és segíteni őket.

Ma van Advent első vasárnapja. Kezdődik az advent ideje, a remény ideje és a felismerés, hogy nem vagyunk egyedül. Mi keresztények soha sem vagyunk egyedül, Jézus mindig velünk van. Ezért nincs okunk a félelemre. Még a koronavírus idején sem.

A karitász munkatársai adventi koszorúkat készítettünk. nagy örömmel és szeretettel kötöttük őket. Az önkéntes adományokat eljuttatjuk a rászorulóknak. Köszönjük!

Saját nevemben és az összes Plébániai Karitász munkatárs nevében kívánok önöknek áldott adventi időt. Hadd fejezzem be gondolataimat a következő szavakkal:
AZ A SZÍV, AMELY ELFOGADJA A SZERETETET ÉS MEGÉLI, MEGOSZTHATJA AZT. LEGYEN A SZÍV TELE SZERETETTEL. NEM CSAK MI KERESSÜK A SZERETETET; A SZERETET MINDIG MINKET KERES. MARADJUNK EGYÜTT EZEN AZ ÚTON ÉS KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDHETÜNK!


A Plébániai karitász hivatalos órái péntekenként, 9-től 11 óráig vannak. Megegyezés alapján pedig egyéni beszélgetésekre is rendelkezésre állunk.

A beérkezett pályázatokat havonta két alkalommal tárgyaljuk.


Kedves hívőtársaim!

Hálás köszönetet mondok, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is támogatták és bizalomban részesítették a Plébániai Karitászt. Jószívűségük és az összegyűjtött adományaik hatalmas segítséget jelentettek a napi nehézségekkel szembenéző, rászoruló családoknak és egyéneknek. Köszönetem fejezem ki a Plébániai karitász és mindazok nevében is, akiket segítségben részesítettek.

Isten szeretete intsen minden szívet jóságra, hiszen minden emberi szív képes az embertársa iránti jócselekedet és szeretet felé hajlani. És ne feledjék: az emberek a jócselekedeteik alapján fognak majd emlékezni önökre, nem a jószándékaik alapján.

A Plébániai Karitász munkatársai nevében áldott adventi időszakot kívánok valamennyiüknek.

Karitász vasárnapja, 2021. 11. 28.
Plébániai Karitasz vezetője
Eva Klar Križanič


Lendva Plébánai KARITAS
Cerkveni trg 2 / Templom tér 2
9220 Lendava / Lendva

Telefon: 02/578 83 30
Bankszámlaszám: SI56 0312 5100 0634 579 (SKB Bank)
BIC: SKBASI2X


A PLÉBÁNIAI KARITAS HIVATALOS FOGADÓÓRÁI:

minden pénteken 9.00 és 11.00 óra között