Karitász Lendva

Kedves hívőtársaim!

A Karitász hete a Karitász-vasárnappal zárul, és ezen a napon a plébániai Karitász tagjai már hagyományosan a szentmisénél is közreműködünk. Önök tudják, hogy a Karitász plébániánkban is az Egyház jótékonysági szervezeteként működik, hiszen évente több alkalommal kopogtatunk a szívükre és kérjük a segítségüket. Így önök is, kedves hívőtársaim, valamilyen módon a plébániai Karitásznak a szerves részét képezik, így helyénvaló, hogy röviden beszámoljak a vége felé közelgő évben elvégzett tevékenységeinkről.

A lendvai Plébániai Karitász működésének 29 éve során a tagok száma állandóan változott. Örülök, hogy idén három új tag csatlakozott hozzánk, így jelenleg 19-en közreműködünk e szervezetben. Nagyobb méretű tevékenységeink kivitelezése során pedig alkalmi tagok is csatlakoznak hozzánk. A karitásznak a plébánia minden falujából van képviselője, aki ismeri a falubelieket, és ennek köszönhetően idejében felismerjük mindazok gondjait, akik a megbélyegzés szégyenétől tartva nehezen tudnak kapcsolatba lépni velünk. A Plébániai Karitászban önkéntes alapon végezzük a munkát, és a szeretetünket juttatja kifejezésre. És éppen a szeretet a tevékenységünk alapköve. Ennek jegyében idén már 400 óra önkéntes munkát végeztünk el, mégpedig lelkesen és szeretettel. Önkéntes munkánk során igyekszünk minél több forrásra szert tenni, hogy segíthessük a rászorulókat.

Kedves hívőtársaim, az elmondottak jegyében idén a következő tevékenységek során kínáltunk önöknek lehetőséget a jótékonyságuk és szolidaritásuk kifejezésre juttatására:
– a virágvasárnapi vesszőnyalábok és olajfaágak értékesítésekor,
– a “Síronként eggyel kevesebb gyertya helyett”, tevékenységünk keretében idén festett kavicsokat kínáltunk Önüknek, ma pedig adventi koszorúkat kínálunk,
– karácsonykor pedig a Betlehemi lángot.
Az említett tevékenységekből 4.879,14 euró gyűlt össze.

Az összegyűlt összeg 6.741,44 eurót tett ki, amelyből 62 családnak tudtunk segíteni az utalványok befizetéséhez. A leggyakrabban villanyáram, víz, fűtés, egészségbiztosítás, lakbér stb. számlák befizetéséhez járultunk hozzá.
400 eurót az iskolai felszerelések támogatására különítettünk el.
Két gyermek számára fedeztük a tízórai és az ebéd költségeit.

Csatlakoztunk számos jótékonysági szervezet közös kampányához, amelynek keretében pénzt gyűjtöttünk Marko számára, azaz 500 euróval járultunk hozzá a lábműtétje utáni terápiáihoz.

Jelentős forrásra teszünk szert Lendva Község éves pályázati felhívására való jelentkezésünkkel is. Idén 524 eurót nyertünk eme, bennünket hosszú évek során támogató önkormányzatnál.
Ki kell emelnem továbbá még néhány, bennünket hagyományosan támogató adományozót, akik összesen mintegy 800 eurót szántak számunkra.

Őrizzük meg továbbra is az együtt-érző szívünket, embertársaink balsorsa iránt a jövőben se legyünk közömbösek. Tudjuk megosztani a javainkat azokkal, akik kevesebbel rendelkeznek min mi, vagy semmijük sincs. Mindazok, akikhez eljutott a segítségünk, rendkívül hálásak voltak érte.
Köszönet Önöknek, kedves hívőtársaim, köszönet Lendva Községnek és köszönet minden adományozónak a támogatásáért.

A Plébániai Karitász a leginkább rászorulók számára évente három alkalommal az Európai Unió élelmiszer-tartalékaiból élelmiszercsomagban részesül. Az élelmiszer-csomagokat márciusban, májusban és szeptemberben juttattuk el a rászorulókhoz. A három csomagból együttesen 1480 kg lisztet, 1040 kg tésztafélét, 708 kg rizst, 5568 liter tejet, 1425 liter étkezési olajt, 1599 darab bab- és 1464 darab paradicsomkonzervet osztottunk ki. Összesen 135 család részesült élelemiszercsomag támogatásban.

A Szlovén Karitász és a Hofer üzletlánc közös projektje keretében a Plébániai Karitász munkatársai az adventi időszakban az üzlet előtt a vásárlók adományait gyűjtjük. Az említett akcióval 350 kg élelmiszer-cikket gyűjtöttünk össze, amelyből csomagokat készítettünk és elosztottuk a rászoruló családoknak. Kérem, hogy a továbbiakban is őrizzék meg a jótékonyság iránti pozitív viszonyulásukat.

Munkánkat évek hosszú során a Szociális Munkaügyi központtal, A Vöröskereszttel ás az általános iskolával való együttműködés gazdagítja.

Ahhoz, hogy a Karitász munkatársai odaadóan végezhessük a munkánkat, szellemi és szakmai képzésre van szükségünk. Így ez év januárjában lelki megújuláson vettünk részt Velika Polanán, Stane Bešter barát/atya vezetésével, aki megosztotta velünk a fiatalokkal és az egyházzal kapcsolatos gondolatait. Októberben pedig Veržejben szervezték a Komplex emberek segítése és a Valódi segítség a rászorulóknak témájú Karitász szemináriumot.

Plébániánkban számos eseményt követ, ezért a Karitász tagjai ott vagyunk mindenütt, ahol a munkánkra, illetve a segítségünkre igény mutatkozik. Számunkra idén az oratórium résztvevőinek ez étkeztetése jelentette a legnagyobb megpróbáltatást. Minden nap 80 résztvevő számára kellett ebédet főznünk, ami tekintettel arra, hogy ez nem éppen a mindennapi munkánkat képezi, jelentős kihívás volt számunkra. Isteni gondviseléssel, természetesen, sikeresen helyt álltunk.

Az előttünk álló 4 adventi szombaton a standunkon az eddigi hagyományhoz híven meleg teát és forralt bort kínálunk önöknek, de mézeskaláccsal is készültünk.

Munkánkat a plébános úr támogatja a legnagyobb mértékben. Ő a lelki vezetőnk, aki munkánk során erőteljesen támogat és ösztönöz bennünket. Rendszeres havi találkozóink során megosztjuk gondolatainkat a programunk megvalósításáról.


A Plébániai karitász hivatalos órái péntekenként, 9-től 11 óráig vannak. Megegyezés alapján pedig egyéni beszélgetésekre is rendelkezésre állunk.

A beérkezett pályázatokat havonta két alkalommal tárgyaljuk.


A tavaly létrehozott generációk közötti együttműködés csoportja szintén sikeresen működik. A csoport a hónap minden második keddjén tart találkozót.

Az idei Karitász hétnek a JÓ MINDEN SZÍVBŐL a mottója.
Az életre szóló katekézis éve arra szólít fel bennünket, hogy minden embernek tiszta szívből hirdessük Isten szeretetét és jóságát, mégpedig a gyerekeinknek, a szüleinknek, a nagyszüleinknek, a barátainknak, az ismerőseinknek, a szomszédoknak és az egész társadalomnak.
Szólítsunk meg minden embert, hogy szívükben a jóság kincsére leljenek és osszák meg embertársaikkal, különösen a rászorulókkal.

Püspökségünkben a Karitász hetét a 27. Jóság hívó szava című rendezvénnyel zárjuk, amelyet ma 14.00 órai kezdettel a ljutomeri plébániai Karitász szervez. Sok szeretettel várjuk Önöket ezen rendezvényre is.

Kedves hívőtársaim!

Hálás köszönetet mondok, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is támogatták és bizalomban részesítették a Plébániai Karitászt. Jószívűségük és az összegyűjtött adományaik hatalmas segítséget jelentettek a napi nehézségekkel szembenéző, rászoruló családoknak és egyéneknek. Köszönetem fejezem ki a Plébániai karitász és mindazok nevében is, akiket segítségben részesítettek.

Isten szeretete intsen minden szívet jóságra, hiszen minden emberi szív képes az embertársa iránti jócselekedet és szeretet felé hajlani. És ne feledjék: az emberek a jócselekedeteik alapján fognak majd emlékezni önökre, nem a jószándékaik alapján.

A Plébániai Karitász munkatársai nevében áldott adventi időszakot kívánok valamennyiüknek.

Karitász vasárnapja, 2019. 12. 01.
Plébániai Karitasz vezetője
Eva Klar Križanič


Lendva Plébánai KARITAS
Cerkveni trg 2 / Templom tér 2
9220 Lendava / Lendva

Telefon: 02/578 83 30
Bankszámlaszám: SI56 0312 5100 0634 579 (SKB Bank)
BIC: SKBASI2X


A PLÉBÁNIAI KARITAS HIVATALOS FOGADÓÓRÁI:

minden pénteken 9.00 és 11.00 óra között