Hirdetések: SZENTMISÉK

2021. augusztus 1. és 8. között

VASÁRNAP
augusztus 1.

ÉVKÖZI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP

Hidvég és Bánuta számára búcsú

8.00 LENDVA (HU):
+Küplen Alojz – daruje sestra Blanka

10.00 LENDVA (SLO):
+Gizela in Stanislav Kotnjek – daruje družina Škalič

HÉTFŐ
augusztus 2.
PORCIJUNKULA
19.00 LENDVA:
+Ladislav Györek – zadušnica – daruje žena Žužana
+Rozalija Tominc – zadušnica – daruje družina
+Karl Hočevar– zadušnica – daruje žena
+Hajós Ferenc – daruje družina
+Etelka Bukovec – daruje vnuk Teodor z družino
+Jolanka  Požgai – daruje sin Tibor
KEDD
augusztus 3.
KONRAD,
redovnik
19.00 LENDVA:
+iz družin Verbančič in Koraj – daruje Katarina
+Ilona Nagy – daruje Etel és Pisti
+Rozalija Gyura – daruje sin Árpi z družino
SZERDA
augusztus 4.
JANEZ MARIJA VIANNEY,
arški župnik
szentmise szándék szerint
CSÜTÖRTÖK
augusztus 5.
MARIJA SNEŽNA
19.00 LENDVA:
-za nove duhovne poklice – daruje Štefan Žerdin
+Ana Düh – daruje vnuk Dejan
+Kálmán Zelko – daruje žena in otroci
PÉNTEK
augusztus 6.
JEZUSOVA
SPREMENITEV
NA GORI
9.30 IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA

19.00 LENDVA:
+Katarina Palnec – daruje vnukinja Nikolina
+Márija Tóth – daruje Eda
+iz družine Denša – daruje hčerka z družino

SZOMBAT
augusztus 7.
AFRA,
mučenka
18.00 LENDVA: vasárnapi szentmise
+Ferenc Bernard – daruje družina
+Štefanija Furjan – daruje sin Janez z ženo
VASÁRNAP
augusztus 8.

ÉVKÖZI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP

Hosszúfalu számára búcsú

8.00 LENDVA (HU):
+Adorján József és Ilona – daruje Kepe Feri z družino

10.00 LENDVA (SLO):
+Imre Horvat – daruje nečakinja Renata z družino


ÉVKÖZI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP

Gratulálok a hidvégieknek és a bánutaiaknak keresztény magatartásukért, amit azzal tanúsítanak, hogy eljöttek szentmisére, szentáldozáshoz, ami legszorosabb kötelékünk Jézussal, valamint szentgyónáshoz járultak. Köszönöm a templom feldíszítését és a közreműködést. Isten áldását kérem rátok, akik jelenlétetekkel és lelki odaadásotokkal kimutattátok Jézushoz tartozásotokat.


Szombat este 6 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz.


Jövő vasárnap az ÉVKÖZI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP.
Jövő héten Hosszúfaluban búcsú lesz.
A hosszúfalusiakat kérjük, hogy szentmisén való részvétellel ünnepeljék védőszentjük napját. Kérjük közreműködésüket Isten Igéjének felolvasásánál, az éneknél, a templom díszítésénél…
Reggel 8 órakor magyar, 10 órakor szlovén nyelvű ünnepi szentmise lesz.


Tegnap szent keresztségben részesült MIHA BENCIK Alsólakosból és GÖNC ELIZA Hidvégről és GREGOR RIBARIČ Petesházáról. Gratulálunk a szülőknek és a keresztszülőknek, akiket imáinkkal támogatunk gyermekeik keresztény szellemben történő nevelésénél.


Múlt héten Csentében búcsúztunk elhunyt Györek Ladiszlávtól, az elhunyt lelki üdvéért 3 szentmisét adományoztak, Hidvégen búcsúztunk elhunyt Hočevar Karlotól, az elhunyt lelki üdvéért 7 szentmisét adományoztak és Lendván búcsúztunk elhunyt Tominc Rozáliától, az elhunyt lelki üdvéért 8 szentmisét adományoztak. Adj Uram örök nyugodalmat elhunytainknak és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.