25. 5. 2018 |

ÉRTESÍTÉS: Az ájjtatossági jutalomkirándulás elmarad

Sajnálattal hirdetjük, hogy elmarad az idei jutalomkirándulás, amit a májusi ájtatosság résztvevőinek szerveztünk volna.

Tavaly novemberben megjelentettük a plébániai pasztorális naptárat, amelyben a plébániai pasztorális tanáccsal meghatároztuk az egyes programok időpontját. A jutalomkirándulás időpontjaként június másodikát határoztuk meg. Többen jelezték, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem felel meg nekik ez az időpont.

A tanáccsal a legutóbbi ülésünkön június 16-ra (tizenhatodikára) változtattuk az időpontot, hogy minél több gyermek vehessen részt a kiránduláson. Aztán néhány nap múlva kiderült, hogy ez az időpont nem felel meg másoknak – azoknak a szülőknek sem, akik szabadnapot vettek ki.

Alapos megfontolás után és a zűrzavar láttán az lesz a legjobb, ha lemondjuk az idei kirándulást, hogy senkit se fosszunk meg a lehetőségtől. Azt a tanulságot vontuk le, hogy jövőben a naptárban foglaltakhoz tartjuk magunkat, amelyben egyértelműen meg vannak jelölve a plébániai programok.

A hívők pedig döntsék el maguk, hogy mely programot részesítik előnyben.

Martin Dolamič-Konrad, plébános