16. 3. 2018 | Kategória: HÍREK ÉS ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA

A NAGYHÉT 2018-BAN


VIRÁGVASÁRNAP

Minden szentmisénél megáldjuk a zöldellő ágakat- olajfa ágakat. A Karitász munkatársaitól is kaphatók lesznek minden szentmise előtt 2 euróért.

Szentmise Lendván: 8, 9 és 10 órakor.
Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise.

PLÉBÁNIÁNKBAN HÚSVÉTI NAGYGYÓNTATÁS

Délután 15 órakor magyar előkészület a gyónásra és gyóntatás. A gyóntatás után NEM lesz szentmise csak szent áldozás.

17 órakor szlovén előkészület a gyónásra és gyóntatás.
A gyóntatás után NEM lesz szentmise csak szent áldozás.


NAGYCSÜTÖRTÖK

Nagycsütörtökön két szentség alapitását ünnepeljük az egyházi rendet – a papi szentséget és az Eucharisztia szentségét- az Oltáriszentséget. Jézus az utolsó vacsorán nekünk adta testét és vérét eledelül és italul, valamint felálitotta a kölcsönös szeretet parancsát. Ennek jeléül megmosta tanítványai lábát.

Este 18 órakor kétnyelvű szentmise, szentségimádás és imaóra a papi hivatásokért.

Ezen a napon a már megszokottak szerint közlekedik az autóbusz is. 16.30-kor indul Kótból.


NAGYPÉNTEK

Ez az egyedüli nap az Egyház életében, amikor nincs szentmise. Ezen a napon megemlékezünk Krisztus szenvedéséről és haláláról a keresztfán. Jelenlétünkkel és közremüködésünkkel kinyilvánitjuk, hogy Istenhez tartozunk. Képzeljük csak el, milyen lenne, ha nem látogatnánk meg egy számunkra kedves halottat a halottasházban! Ilyen az is, ha nagypénteken nem veszünk búcsút ISTENÜNKTŐL.

JÉZUS halálának időpontjában délután 15 órakor imádkozunk és járjuk a keresztutat.

Este 18 órakor kezdődnek a nagypénteki szertartások.

Ezen a napon is a megszokottak szerint közlekedik az autóbusz is. Kótból indul 16.30-kor.


NAGYSZOMBAT

Nagyszombaton a templomban meglátogatjuk JÉZUST a sírban. Milyen szomorú lenne, ha a halotti ágyon édesanyád nyugodna, és nem látogatnád meg, hogy megáld. Napközben is nyitva áll a templom- nemcsak az ételek megáldására, hanem hogy járuljatok Isten sírjához.

A HÚSVÉTI ÉTELEK MEGÁLDÁSA
Lendván 15 és 18 órakor vigília közben
11 órakor Kótban és Csentében
11.45- kor Kapcán és Völgyifaluban
12.30- kor Gyertyánosban és Pincén
13.15- kor Felsőlakosban és Petesházán
14.00 órakor Hídvégen és Hármasmalomban

HÚSVÉTI VIGÍLIA

A vigília virrasztást, várakozást jelent…A virrasztás – vigília a keresztényt nagyszombat estéjén Jézus feltámadásának örömteli várakozására buzdítja.Ezen a napon mutatjuk be a szentmisék szentmiséjét.

JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ünneplését este 18 órakor a tűz megáldásával kezdjük a templomtéren. Ezzel a lánggal aztán először a húsvéti gyertyát gyújtjuk meg, amelyet aztán a templomban az év során a gyermekek keresztelésénél használjuk. Ezt követően a lelkész az elsötétített templomba viszi a húsvéti gyertyát és háromszor felénekel: KRISZTUS VILÁGOSSÁGA. A hívők eközben a húsvéti gyertya lángjával meggyújtják saját keresztelői gyertyájukat, amit magukkal hoznak (ha már nincs meg a sekrestyében kaphatók gyertyák a hítvallás szövegével). Ezt követően meghallgatjuk a Szentírás olvasmányait, amelyek arról szólnak, miként nyilvánult meg Isten az embernek. A szentmisén megerősitjük a keresztelésnél tett fogadalmakat. A keresztelés emlékére a lelkész szenteltvízzel meghinti a hívőket.

Ezen a napon is már a megszokottak szerint közlekedik az avtóbusz. 16.30-kor indul Kótból.


HÚSVÉT

A Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Ezen a napon megemlékezünk hítünk alapjáról, arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Jézus Krisztus szenvedésével és halálával megváltott minket, ami azt jelenti, hogy nem a büné és a halálé a végső szó az életünkben. Jézus halottakból való feltámadásával megnyitotta előttünk az utat az örök életre.
Réges – régi szokás, hogy a plébániánk utcáin körmenetben vonulunk a Legméltóságossabb Oltáriszentséggel – mi, kersztények a templom falain kivül is megmutatjuk hítünk legnagyobb ünnepének örömét. Az idei körmenetben a városháza, a biróság mellet a körforgalomban visszafordulva, a könyvtár és a városháza mellett elhaladva érkezünk vissza a templomhoz.

SZENTMISÉK csak Lendván lesznek:
7 órakor szlovén nyelvű
8 órakor magyar nyelvű
9 órakor szlovén nyelvű
10 órakor FELTÁMADÁSI KÖRMENET
10.30-kor magyar nyelvű