2. 8. 2015 | Kategória: HÍREK ÉS ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA

A MURASZOMBATI EGYHÁZMEGYE LELKIPÁSZTORAINAK ÁTHELYEZÉSE

2015. augusztus 1-jétől a Muraszombati Egyházmegyében a következő változásokra kerül sor:

A megyéspüspök úr a kétnyelvű lendvai plébánia pasztorális igényeinek eleget téve Režonja Ferenc tisztelendő urat kinevezte a plébánia segédlelkészének. Mindenben segítségünkre lesz, amire a plébános úr megkéri. Szolgálatot teljesít Szentgotthárdon, a rábavidéki szlovéneknél is, valamint marad a razkrižjei plébánia élén. Új pasztorális teendői miatt felmentették püspöki helynöki kötelezettségei alól. A Muraszombati Egyházmegye új püspöki helynöke Alojz Kozar, odranci plébános úr, a lendvai espereskerület esperese lett.

A bántornyai (Turnišče) plébániától búcsút vett mindkét eddigi lelkipásztora. Robert Brest plébános úr a Buenos Aires-i (Argentína) szlovén kivándoroltaknál teljesít szolgálatot, Srečko Fras segédlelkész pedig a Mala Nedelja-i plébániát vezeti, amelynek eddigi vezetője, Tomislav Roškarič a Maribori Érsekségbe távozik és a sv. Tomažu pri Ormožu plébániában lesz plébános.

A bántornyai (Turnišče) plébániába, amely központi Mária-zarándokhelyünk, három minorita szerzetes – OFM Conv. érkezik. A plébános a 41 éves Anton Brinovc apát úr lett, aki eddig a Ljubljanai Egyetemi Klinika Onkológiai Intézetében volt kórházi plébános. Daniel Golavšek apát, idei újmisés lesz a káplán, Franc Meško apát, aki a ptuji plébániában teljesített szolgálatot, pedig a segédlelkész.