22. 3. 2015 | Kategória: HÍREK ÉS ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA

Figyelmetekbe ajánljuk püspök urunk hirdetményét:

Kedves hívők, kedves testvérek!

A médiából értesülhettetek arról, hogy kezdődik az aláírásgyűjtés az alapvető családi törvény módosításáról szóló népszavazás céljára. A törvénnyel a képviselők többsége megszünteti a házasság eddigi rendjét, mint férfi és nő között fennálló köteléket és bevezeti a „két személy” kötelékéből álló házasságot. A házasság ilyenként való értelmezése ellentétben van a természeti és morális törvénnyel, valamint a Katolikus Anyaszentegyház tanításával. Az elfogadott törvény mindnyájunkat érint, és számos területen érezteti hatását: a gyermekek örökbefogadásánál, az egészséges nők mesterséges megtermékenyítésénél, az anyakönyvvezetők, tanárok, nevelők, bírák diszkriminációjánál; az iskolai tantervek megváltoztatásánál; a szülők azon jogának korlátozásánál, hogy az iskolák gyermekeiket meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesítsék; új eszméknek a magánkézben lévő nevelési és oktatási intézményekre kényszerítésénél, amelyek az állami társfinanszírozástól függnek, stb.

Fontos, történelmi eseményekről van tehát szó, amelyekkel a katolikus közösségnek Szlovéniában eddig nem kellett szembenéznie. Mi, szlovén püspökök felismertük az idő jeleit, ezért minden kedves testvért az egyéni és közös imára szólítunk családjaink és a józanész érdekében. Egyben arra kérünk benneteket, hogy már holnap, március 23-án (huszonharmadikán), illetve minél korábban látogassatok el a közigazgatási egységekbe, ill. helyi hivatalokba és aláírásotokkal támogassátok a népszavazás kiírását, amelyen megvédhetjük a házasság értékét és a gyermekek jogait.

Előre is köszönöm állampolgári tartásotokat és vallásos hozzáállásotokat, valamint Isten áldását kívánom nektek és családtagjaitoknak.

+dr. Peter Štumpf
muraszombati püspök