20. 8. 2013 | Kategorija: Brez kategorije

VPIS OTROKA K VEROUKU V LETU 2013/2014

Nekaj preprostih napotkov za starše ob vpisu otroka v versko vzgojo:

1. Maša ob začetku novega veroučnega leta je v soboto, 14. septembra 2013 ob 18.45 uri s pevsko vajo.


2. V veroučnem letu 2013/2014 so vsi veroučenci in starši dolžni obiskovati sobotne večerne maše, ki so že nedeljske in posebej pripravljene za otroke in starše – tej maši rečemo družinska. Preko sobotnih večernih maš se otroci in starši – družina oblikujete v novem, sproščenem, iskrenem, predanem odnosu z Jezusom, kot pa je to običajno ob nedeljah, ko so maše zelo formalne in tradicionalne.

Če družina kdaj ne more priti v soboto, to mašo nadomestite z eno od nedeljskih maš, ki potekajo v župniji ali pa med tednom (vsaki dan je maša).


3. Vsi otroci imajo najprej vzgled vere v vas, starši. Posebej tukaj apeliram na starše manjših otrok, ki so popolnoma odvisni od vas, starši. Če otroci, ki se pripravljajo na prvo obhajilo, nimajo izkušnje maše – to pomeni, da ne hodite redno k maši, tudi ne more tak otrok k obhajilu. Namreč, že s svojo zavzetostjo kažete/svetite, kako zelo si želite, da vaš otrok prejme Jezusa v Kruhu življenja – sveti Hostiji.


4. Vsi prvoobhajanci imajo poleg rednega verouka tudi redne tedenske pevske vaje, saj si sami oblikujejo slovesnost prve svete spovedi in prvega svetega obhajila. Vaje so redno ob sobotah uro pred večerno mašo.


5. Vsi birmanci – devetošolci imajo poleg rednega verouka tedenske pevske vaje. Kdaj bodo se dogovorijo s katehetom.


6. Veroučne učbenike in delavne zvezke lahko kupite v Lendavi v DZS. Katere učbenike potrebujete vas katehet seznani ob vpisu.


7. Reden verouk se pričenja po urniku, ki ga bomo objavili po vpisih v soboto, 14. septembra na spletni strani župnije www.zupnija-lendava.si pod rubriko VEROUK.


Vse dobro in obilo blagoslova v celem letu verske vzgoje želimo kateheti vam dragi otroci in starši.