Oznanila (7. julij 2019)

od 7. do 14. julija 2019

NEDELJA
7. julij

ŠTIRINAJSTA NEDELJA MED LETOM

8.00 LENDAVA (HU): +za župljane

9.00 LENDAVA (SLO): +Lidija Jaklin in +Slavko Lutar

10.00 LENDAVA (HU): +Bukovec József és szüleiért

11.00 TRIMLINI (SLO/HU): PROŠČENJE

PONEDELJEK
8. julij
KILIJAN,
škof in mučenec
19.00 LENDAVA:
+Gál Ilona
+Tót József
TOREK
9. julij
AVGUŠTIN
ZHAO RONG
in drugi kitajski mučenci
19.00 LENDAVA:
+Eufemija Stanič
+Sabina Šlibar
SREDA
10. julij
AMALIJA (ALMA),
redovnica
9.30 DOM STAREJŠIH:
+Ana Gerenčer, zadušnica
+Karolina Zadravec
ČETRTEK
11. julij
BENEDIKT,
opat in zavetnik Evrope
19.00 LENDAVA:
+Horváth Ferenc és Rozálija
+Lebar Irena
PETEK
12. julij
MOHOR IN FORTUNAT,
mučenca
19.00 LENDAVA:
+Jože Bači
+iz družine Rubin
SOBOTA
13. julij
HENRIK,
cesar
maša na romanju
NEDELJA
14. julij

PETNAJSTA NEDELJA MED LETOM

8.00 LENDAVA (HU): +Fehér Ferenc és Gizella

9.00 LENDAVA (SLO): +Cecilija Copot

10.00 LENDAVA (HU): +Horvat Marija

11.00 PETIŠOVCI pri kipu svete Ane (SLO/HU):
+Šajt Franc

11.00 GABERJE (SLO/HU): proščenje
Za žive in + iz družine Ščančar


ŠTIRINAJSTA NEDELJA MED LETOM

Danes obhajamo ŠTIRINAJSTO NEDELJO MED LETOM.
Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri proščenje v TRIMLINIH.


V sredo je ob 9.30 uri v Domu starejših sveta maša.


V soboto je župnijsko romanje v starodavno Marijino svetišče na Kurešček in v prečudovito Marijino baziliko na Rakovniku pri Ljubljani. Še je možnost, da se prijavitem saj polnimo že drugi avtobus.
Avtobusa bosta pobirala vernike po vaseh. Ob 6.00 uri bo pričel pobirati vernike v Kotu, na Kapci, Gaberje znotraj in zunaj vasi ter Gornji in Dolnji Lakoš.
Drugi avtobus pričenja pobirati vernike ob 6.00 uri v Trimlinih, Petišovcih, Pincah, Dolini, Čentibi in Lendava pri Tušu. Ob avtobusa kreneta iz Lendave ob 7. uri in pobereta še vernike v Dolgi vasi in Mostju.


Prihodnjo nedeljo obhajamo PETNAJSTO NEDELJO MED LETOM.
Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri bo proščenje v GABERJU kjer je cerkev posvečena Karmelski Materi Božji, ki goduje 16. julija.
Ob 11. uri bo maša v Petišovcih ob kipu svete Ane, ki ga bomo blagoslovili saj je obnovljen.


Sedaj boste na platnu videli video ob zlatem jubileju našega rojaka gospoda Józsefa Bernáda, ko ga je skupaj z duhovniki v Domu starejših tukaj v Lendavi obiskal škof naše škofije. Župnijski svet je odločil, da bomo zlato mašo gospoda Józsefa Bernáda obhajali v nedeljo, 4. avgusta 2019 ob 14. uri v Domu starejših, kjer biva. Več informacij vam bomo posredovali prihodnjo nedeljo pri svetih mašah.

Comments are closed.