Oznanila (1. september 2019)

od 1. do 8. septembra 2019

NEDELJA
1. september

DVAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM

A N G E L S K A

 

8.00 LENDAVA (HU): +Péntek Julija

9.30 SVETA TROJICA (SLO):
+Vincenc Raduha
-za člane vinogradniškega in sadjarskega društva Turnišče

11.00 SVETA TROJICA (HU): +Tot József

PONEDELJEK
2. september
MARJETA,
devica in mučenka
19.00 LENDAVA:
+Gál Ilona
+Sabo Violeta
TOREK
3. september
GREGOR VELIKI,
papež in cerkveni učitelj
19.00 LENDAVA:
+Katarina Žalik
+Martin Hozjan, obl.
SREDA
4. september
ROZALIJA SICILSKA,
devica in spokornica
9.30 DOM STAREJŠIH:
+Völgyi Gizela
ČETRTEK
5. september
MATI TEREZIJA,
redovnica
9.00 PETIŠOVCI (SLO/HU):
somaševanje dekanijskih duhovnikov

-za žive in +dobrotnike petišovske cerkve

19.00 LENDAVA:
+Lebar Irena és Horvát Ana

PETEK
6. september
ZAHARIJA,
prerok
19.00 LENDAVA:
+Jožef Laki
+Vincenc Raščan
SOBOTA
7. september
REGINA,
devica in mučenka
16.30 PETIŠOVCI (SLO/HU): +Adorján Ilona

18.00 LENDAVA (SLO/HU): za veroučence in družine
+Cecilija Copot in Ibojka Živko

NEDELJA
8. september

TRIINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM

ROJSTVO
DEVICE MARIJE

8.00 LENDAVA (HU): +Varga Laci

9.00 LENDAVA (SLO): +Elvira Gomzi

10.00 LENDAVA (HU): +Kepe Lajos és Irén

11.00 ČENTIBA PROŠČENJE (SLO/HU): +Simon Margit


DVAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
ANGELSKA NEDELJA

Danes obhajamo DVAINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA.
V župnijski cerkvi ob 8. uri maša v madžarskem jeziku.
Ob 9.30 uri maša v slovenskem jeziku pri Sveti Trojici v Lendavskih goricah, kjer je jesenski romarskih shod. Ob 11. uri je maša še v madžarskem jeziku.


Danes sklepamo čas dopustov in počitnic. Začetja se zopet ustaljen vsakdan z obveznostmi – otroci šolske obveznosti, starši služba… Ob začetku novega šolskega in s tem tudi veroučnega leta vam želimo čim manj stresa in veliko zaupanja vase in v Boga. Ob vseh mogočih ponudba in aktivnostih starši ne pozabite, da je samo vaša poteza, po kateri poti boste formirali otroka. Ob tem ne izključite tudi tega, da je človek ne samo telesno in razumsko bitje ampak tudi duhovno bitje. Na spletni strani župnije si lahko pod rubriko verouk ogledate razpored vpisa otrok k verouku.


V ponedeljek imamo po večerni maši sejo s člani Župnijskega pastoralnega sveta. Člani so prejeli vabila.


V sredo je ob 9.30 uri v Domu starejših sveta maša.


V četrtek je v naši župniji rekolekcija – duhovna obnova za vse duhovnike iz dekanije Lendava. Ob 9. uri se bomo zbrali v cerkvi v Petišovcih. Župljani ste povabljeni, da se nam pridružite.


V soboto popoldan imamo nedeljske maše. Ob 16.30. uri v Petišovcih in ob 18.00 uri v Lendavi maša za veroučence in družine.


Prihodnjo nedeljo obhajamo TRIINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM.
Obenem je praznik male maše – MARIJINEGA ROJSTVA.
Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri.
Ob 11. uri PROŠČENJE V ČENTIBI, kjer je kapela posvečena Marijinemu rojstvu.

Comments are closed.